Tjänster
CM-Bild & Reklam är Din partner när det gäller; fotografering, trycksaker, bilder, mässor mm. Vi har kunskapen samlad på ett ställe så kunderna slipper köpa tjänster via flera olika leverantörer - detta blir kostnadseffektivt för kunderna i form av snabbare produktion och lägre totalpris. 
 
Kontakta oss gärna så berättar vi mer!